Viziune

Vrem să formăm tineri integri, competenţi, capabili să se adapteze într-o societate în continuă mişcare. Dorim ca elevii şi profesorii deopotrivă să se simtă respectaţi şi apreciaţi.

Misiunea

Colegiul Tehnic "Alexandru Roman" este o unitate de invatamant care se adreseaza prescolarilor, elevilor din invatamantul primar alternativa educationala Step by Step, absolventilor de gimnaziu, din zona Alesd care doresc sa urmeze profile sau specializari prin filierele teoretica, tehnologica si profesionala.

Transparenta salariala 2021 [...]
Informare privind regulamentul general de protectie a datelor personale [...]
Structura anului scolar 2019-2020 [...]

Oferta activitati in saptamana "Scoala Altfel" an scolar 2019-2020 [...]

Graficul stagiilor de instruire practica, an scolar 2019-2020 [...]

BUGET CAPITOL 65 02 04 INVATAMANT [...]

BUGET CAPITOL 65 10 05 PT AN 2017 BUG AUTOFINANTATE [...]

BUGET CSS CAPITOL 65 01 INVATAMANT PT 2019 BUG DE STAT[...]

Transparenta venituri salariale[...]


BACALUREAT 2020

O R D I N privind organizarea si desfasurarea examenului de bacalaureat national 2020[...]

Calendarul Examenului de bacalaureat national 2020 [...]

Plan de masuri pentru monitorizarea si pregatirea elevilor pentru Examenul de Bacalaureat si Evaluare Nationala 2020[...]


Documente scoala

Graficul interasistente ore [...]

Contract educational[...]

Organigrama Colegiului Tehnic "Alexandru Roman"[...]

Consilul de Administratie al Colegiului Tehnic "Alexandru Roman"[...]

Sarcinile membrilor Consiliului de Administratie al Colegiului Tehnic "Alexandru Roman"[...]

Graficul/ Tematica sedintelor Consilului de Administratie al Colegiului Tehnic "Alexandru Roman"[...]

Hotarari ale Consilului de Administratie al Colegiului Tehnic "Alexandru Roman"[...]

Tematica Consiliului Profesoral al Colegiului Tehnic "Alexandru Roman"[...]

Decizia de numire a coordonatorului Gradinitei cu program prelungit al Colegiului Tehnic "Alexandru Roman"[...]

Planul de actiune al scolii(PAS) Colegiului Tehnic "Alexandru Roman"[...]

Plan managerial pe anul scolar 2018 / 2019 al Colegiului Tehnic "Alexandru Roman"[...]

Plan operational anual director[...]

Plan operational anual director adjunct[...]

Graficul de control lunar director [...]

Raport privind starea invatamantului an scolar 2018-2019 [...]

Regulamentul intern al Colegiului Tehnic "Alexandru Roman" valabil pe anul scolar 2020 / 2021[...]

Regulament de organizare si functionare structura Step by Step[...]

Regulament de organizare si functionare structura Gradinita cu program prelungit Holcim[...]

Regulament de organizare si functionare An scolar 2020-2021[...]

Comisia de curriculum[...]

Decizii Comisii metodice[...]

Grafic instruire practica an scoalr 2019 - 2020[...]

Grafic serviciul pe scoala[...]

Repartitie ore teorie si diriginti[...]

Distributia efectivelor de elevi an scoalar 2019 - 2020[...]

Situatia creditelor transferabile ale cadrelor didactice, perioada evaluata 2018 - 2019[...]

Calificativele cadrelor didactice de la Colegiul Tehnic "Alexandru Roman"[...]

Incadrarea cadrelor didactice de la Colegiul Tehnic "Alexandru Roman"[...]

Orarul activitatilor de suport educational si Consiliere parinti si orarul activitatilor de suport educatioanl, consiliere si orientare profesionala, an scolar 2017-2018[...]

Codul de etica

Codul de etica[...]

Consilier de etica[...]


Declaratii de avere si intentie


Declaratie de avere si interese director: prof. ing. Vasile Valeria[...]

Declaratie de avere si interese director adjunct: prof. Joldea Melania[...]

Declaratie de avere si interese contabil: Iacob Dorina[...]

Declaratie de avere si interese secretar: Dudas Florica[...]